Lesní pedagogika.cz

Koncepce lesní pedagogiky

K Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, neboli koncepci lesní pedagogiky, se v roce 2010 přihlásili představitelé nejvýznamnějších subjektů v lesnictví svým podpisem.

Materiál je členěn do pěti kapitol a samostatné přílohy. Po první úvodní kapitole následuje přehled dokumentů týkajících se lesní pedagogiky v ČR a v Evropské unii. Třetí kapitola je věnována SWOT analýze lesní pedagogiky, tedy identifikování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Další, a z našeho pohledu nejdůležitější část se zabývá akčním plánem. Poslední kapitola vysvětluje využití lesní pedagogiky jako komunikačního nástroje lesníků. V příloze je popsáno současné zapojení lesnických organizací do aktivit lesní pedagogiky v ČR.

 

V roce 2012 byl jednotný postup doplněn Akčním plánem na období 2012–2014, k jehož podpisu se lesnické subjekty opět přihlásily.

V roce 2014 materiál aktualizován a opět v Brně během veletrhu Silva Regina podepsán Akční plán na období 2014–2016 zástupci 11 lesnických subjektů.

V roce 2018 materiál aktualizován a opět v Brně během veletrhu Silva Regina podepsán Akční plán na období 2018–2020 zástupci 17 lesnických subjektů.

Celé znění dokumentů

Akční plán na období 2018–2020

Akční plán na období 20162018

Akční plán na období 20142016

Akční plán na období 20122014

Subjekty se mj. zavázaly:

  • ke spolupráci oblasti lesní pedagogiky napříč rezorty (MZe, MŠMT )
  • k vytváření pokladů  a podmínek pro výkon lesní pedagogiky ve svých organizacích
  • ke spolupráci na společných aktivitách
  • k podpoře vzdělávání lesních pedagogů
  • navazovat na Staroranskou deklaraci z 4. října 2013
  • při programech lesní pedagogiky  zdůrazňovat význam všech funkcí lesa, využívání dřeva jako  obnovitelné suroviny a pilíře udržitelného obhospodařování lesa

 

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR

detail