Lesní pedagogika.cz

Menu

Patronem myslivců je Hubert

Hubert, patron myslivců

Hubert žil v 7. a 8. století a podle legendy byl mladíkem propadlým světským zábavám, především lovu. Jednou se na lovu setkal s bílým jelenem, který měl mezi parohy kříž. Toto zjevení způsobilo jeho obrácení na křesťanství a později se stal dokonce biskupem. Z toho důvodu je zobrazován jako biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen s křížem mezi parohy. Svatý Hubert se stal patronem myslivců.

V listopadu na Hubertskou!

Hubertové slaví svátek 3. listopadu a u této příležitosti myslivci tradičně pořádají Hubertské zábavy, tedy myslivecký ples – „Hubertskou“. Také se konají Svatohubertské mše a navštívit můžete i Svatohubertské slavnosti.

Vyberte si v kalendáři akcí!

Slyšeli jste  o svatém Eustachovi? Vypráví se o něm téměř totožná legenda jako o Hubertovi, ale jeho kult jako patrona myslivců k nám byl zaveden již v 16. století, zatímco legenda o sv. Hubertovi až v 18. století.

Víte, kdo je bohyní lovu?

Staří Řekové měli 12 olympských bohů a bohyň a jednou z nich byla Artemis. Artemis byla uctívaná (mimo jiné) jako bohyně lovu. Staří Římané jí dali jméno Diana a dodnes je mezi myslivci oblíbená.

detail