Lesní pedagogika.cz

Tipy na muzea a výstavy

Stálé expozice

Národní zemědělské muzeum

- Praha - stálá expozice věnovaná myslivosti - v nové expozici (z roku 2016) je hravou a interaktivní formou znázorněna historická cesta myslivosti od paleolitu po středověk

Praha - dlouhodobá výstava RecykLES - z ážitková výstava s lesní tématikou . Expozice je přístupná pouze s vypravěčem – průvodcem, s kterým zažijete poutavé příběhy lesních světů.

Praha - Laboratoř ticha – nová (z roku 2016) audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jde o multidimenzionální projekt, který představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu.

- Ohrada - Sallačova sbírka - světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. Expozice byla dokončena v roce 2013.

Lesy ČR, s.p.

- Křivoklát - Les kolem nás - expozice s řadou  interaktivních prvků a kvízů popisuje křivoklátskou přírodu, historii i současnost.

Vojenské lesy a statky, s.p.

- Informační centrum Hradčany - expozice věnovaná historii i současnosti území bývalého vojenského prostoru Ralsko.

- Rybářská bašta Olšina - výstava je věnována rybářství, lesnictví, myslivosti, fauně a flóře Boleticka, osudům obcí Olšina a Hodňov.

Lesy hlavního města Prahy

- Ekocentrum Prales v Praze - zpráva o otevření

Aktuální výstavy

- S ozvěnou lesního rohu. Užitečná zábava šlechty. Les a lov se zabývá historií myslivosti a vztahem šlechty k lovu a lesnímu hospodářství. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, do 31. října 2017

- Les pramenů – příběhy lesů - výstava Národního zemědělsého muzea nabízí výjimečné zážitky, poznání i hru a vtáhne vás do hlubin hlubockých lesů. Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

- Dělat les -výstava přibližuje cyklus lesa očima fotografů a architektů. Národní zemědělské muzeum Praha.

Zážitkové aktivity

Stezka korunami stromů a Království lesa na Lipně.

Stezka v oblacích

Stezka v korunami stromů Krkonoše

detail