Lesní pedagogika.cz

Menu

Tipy na muzea a výstavy

Stálé expozice

Národní zemědělské muzeum

- Praha - stálá expozice věnovaná myslivosti - v nové expozici (z roku 2016) je hravou a interaktivní formou znázorněna historická cesta myslivosti od paleolitu po středověk

Praha - dlouhodobá výstava RecykLES - z ážitková výstava s lesní tématikou . Expozice je přístupná pouze s vypravěčem – průvodcem, s kterým zažijete poutavé příběhy lesních světů.

Praha - Laboratoř ticha – nová (z roku 2016) audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jde o multidimenzionální projekt, který představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu.

- Ohrada - Sallačova sbírka - světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. Expozice byla dokončena v roce 2013.

Lesy ČR, s.p.

- Křivoklát - Les kolem nás - expozice s řadou  interaktivních prvků a kvízů popisuje křivoklátskou přírodu, historii i současnost.

Vojenské lesy a statky, s.p.

- Informační centrum Hradčany - expozice věnovaná historii i současnosti území bývalého vojenského prostoru Ralsko.

- Rybářská bašta Olšina - výstava je věnována rybářství, lesnictví, myslivosti, fauně a flóře Boleticka, osudům obcí Olšina a Hodňov.

Lesy hlavního města Prahy

- Ekocentrum Prales v Praze - zpráva o otevření

Aktuální výstavy

- Czech Nature Photo - nejlepší fotografie z aktuálního ročníku soutěže si můžete prohlédnout v Národním zemědělském muzeu v Praze. do 31.12.2019

- Výstava Lýkožrout smrkový – pohroma lesa - lovecký zámek Ohrada, do 30.10.2019

- LESníkův rok - zážitková a vzdělávací výstava představuje typické práce lesnického roku. Národní zemědělské muzeum Praha.

- Les pramenů – příběhy lesů - výstava Národního zemědělsého muzea nabízí výjimečné zážitky, poznání i hru a vtáhne vás do hlubin hlubockých lesů. Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

- Dělat les -výstava přibližuje cyklus lesa očima fotografů a architektů. Národní zemědělské muzeum Praha.

- Výstava Příroda v ilustraci - lovecký zámek Ohrada, do 31.10.2019

Výstava Vorařství a šífařství ve fotografii - Národní zemědělské muzeum Praha; do 1.9.2019

Zážitkové aktivity

Zacvičte si v lesní tělocvičně v Hradci Králové.

Stezka korunami stromů a Království lesa na Lipně.

Stezka v oblacích

Stezka v korunami stromů Krkonoše

Herní krajina Pecka v Krkonoších

 

Arboreta

- z latinského arbor (strom) - tyto dendrologické zahrady slouží často výzkumu, ale většina je přístupná i veřejnosti a najdete je po celé ČR.

detail