Lesní pedagogika.cz

Oslavy lesa na Flóře se blíží!

Letos již osmý ročník Oslav lesa na Floře se uskuteční v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci v sobotu 6. října.

Na akci si vyzkoušíte kvízy a hry s lesnickou tématikou. Uvidíte přibližování dříví lanovkou, práci uměleckého řezbáře a živá zvířata. Vyzkoušíte si složit dům ze dřeva, rýžování drahokamů, odhadnete a následně změříte výšku stromu, ověříte si znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři. A ještě můžete získat výroční turistickou známku Klubu českých turistů.

Více informací naleznete na Facebooku.

detail