Lesní pedagogika.cz

Menu

Pro školy

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s  pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti  - v konkrétním lese.


Lesní pedagogika je velkým přínosem pro žáky, žáci se názorným způsobem dozvídají informace o životě v lese. Velmi důležitá je prožitková metoda, mají pohyb na čerstvém vzduchu, otužují se, umí se nebo učí se pohybovat v přírodě  - v lese. Naučí se kdo je to lesní pedagog – lesník.


Lesní pedagogika je obohacení a oživení výuky jinými metodami – konkrétně výuka v přírodě, vstřebávání informací nenásilnou a zábavnou formou.


Více
v ohlasech škol

detail