Lesní pedagogika.cz

Menu

Jak se stát lesním pedagogem

Lesním pedagogem se mohou stát odborníci s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví, kteří úspěšně absolvují kurz lesní pedagogiky.

Kurzy lesní pedagogiky v současné době pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola Hranice, zpravidla jednou ročně. Jsou dvojího typu:

  • základní (obvykle únor/březen) – kde si lesníci osvojují základy pedagogiky, psychologie a didaktiky, a připravují se na práci s veřejností v lese, zejména s třídními kolektivy (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • nadstavbový (obvykle na konci srpna) – který je určen pro absolventy základního kurzu a rozšiřuje cílové skupiny o dospělé, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami a seniory

Pro účast na kurzech je vyžadováno lesnické vzdělání.

Kurzy lesní pedagogiky v ČR jsou akreditovány Ministerstvem zemědělství a kompatibilní s kurzy v ostatních evropských státech a vychází z výstupů evropského projektu PAWS – Pedagogické aktivity v lese – koncepce semináře pro lesníky.

V roce 2013 a 2014 zorganizovala základní kurz lesní pedagogiky, pod záštitou SLŠ Hranice a ve spolupráci s Lesy hl.m. Prahy, také Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze.

Po absolvování kurzu lesní pedagogiky mohou lesní pedagogové získat inspiraci na nové aktivity a sdílet své zkušenosti na seminářích pro lesní pedagogy, které se konají zpravidla dvakrát ročně (červen, říjen).

 

Nabídka kurzů lesní pedagogiky

Informace o seminářích pro lesní pedagogy (chráněná sekce, pouze pro lesní pedagogy)

detail