Lesní pedagogika.cz

Menu

Napsali o nás

 • 2020; Žáci místních škol se vydali "Do lesa s lesníkem". Městské listy Brandýsa n.L.-Staré Boleslavi, říjen 2020
 • 2018; Děti poznávaly les všemi smysly. Sedlčanský kraj číslo 22, ročník 29 z 6.6.2018.
 • 2018; Akce v ZOO Plzeň za účasti lesních pedagogů. IRIS - časopis ZOO Plzeň
 • 2017; Lesní pedagogika pro plzeňské MŠ od lesních pedagogů z ÚHÚL. Informatorium - časopis pro mateřské školy a školní družiny
 • 2017; reportáž z lesní pedagogiky na 5. ročníku mezinárodního setkání partnerských škol městyse Kolince a obce Velhartice
 • 2016; projekt Lesní pedagogika aneb Proměna přírody v čase pro MŠ Velká Bíteš, podrobnosti zde.
 • 2016; Písně, které školní kolektivy vlastními silami vytvořily a na Floře Olomouc v rámci programu "Oslavy lesa na Floře" i zazpívaly. Video zde
 • 7. 7. 2015; Lesnický den na Skelné huti 2015, video z akce naleznete zde
 • 29. 5. 2015; Akce lesní pedagogiky pro ZŠ a MŠ Blansko, popis události k přečtení zde
 • 29. 5. 2015; Den v lese v rámci Týdne lesů, ZŠ a MŠ Karlovice, popis akce k přečtení zde a fotogalerie k nahlédnutí zde
 • 15. 5. 2015; Chata Čertovka, ZŠ a MŠ Karlovice, popis akce k přečtení zde a fotogalerie k nahlédnutí zde
 • 10. 5. 2015; Záznam rozhovoru o lesnictví, lesnících a lesní pedagogice, Český rozhlas Radiožurnál
 • 4. 10. 2013; Reportáž České televize z workshopu lesních pedagogů u Starého Ranska, u jehož příležitosti byla představiteli lesnicko-dřevařského sektoru podepsána Staroranská deklarace o lesní pedagogice si můžete prohlédnout zde.
 • 8. 6. 2012 MŠ z Prahy Vinoře okusila lesní pedagogiku, fotogalerii naleznete zde.
 • 2. 11. 2011; Poděkování Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem od ZŠ Generála Janouška v Praze za spolupráci při rozvoji EVVO
 • Říjen 2011; Video z podzimní výstavy Flora Olomouc, kde lesní pedagogové připravili pestrý program pro návštěvníky
 • 21. 6. 2011; Tachovsko – Třetí ročník Dne Českého lesa, který se uskutečnil na Zlatém Potoce, navštívilo téměř 400 zájemců. Více informací naleznete zde.
 • 12. 5. 2011; Děti poznaly, jak se těží dřevo v lese, klatovská Hůrka. Více informací naleznete zde.
 • Květen 2011; Jihlavské náměstí se na dva dny proměnilo v les. S velkým úspěchem se setkala dvoudenní oslava Mezinárodního roku lesů na Masarykově náměstí v Jihlavě – reportáž na youtube.
 • 19. 10. 2010; To hlavní je osobní zážitek. Článek o aktivitách Střediska ekologické výchovy v Praze, Lidové noviny. Text článku v pdf, autorka Martinková Lenka pro Lidové noviny
 • 15. 10. 2010; Lesníci učí děti bojovat proti kůrovci po svém. Reportáž z akce lesní pedagogiky v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu, autor Ľubomír Smatana pro Radiožurnál
 • 28. - 30. 1. 2010; Lesní pedagogika vstupuje do vzdělávacího procesu na pedagogické fakultě. V lednu 2010 se uskutečnila v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT ČR v Tatranské Štrbě již VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů na přírodovědecké a zemědělské předměty na téma: „Význam teorie, empirie a pedagogické praxe pro přípravu učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů“. V sekci, která se převážně zabývala popularizací věd, vystoupil také pan Ing. Ivo Machar, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s prezentací o zahájení výuky lesní pedagogiky jako nepovinného předmětu pro studenty magisterského studia. Více informací a rozhovor s panem Ing. Ivo Macharem, Ph.D. naleznete zde.
 • Prosinec 2009; Hanková, P. Ve školním polesí Valšovice se seznamují s prací lesníků. Zpravodaj školství Olomouckého kraje, roč. 10, s. 25. Ke stažení ve formátu PDF.
 • Libavá - proud lesní pedagog, ke stažení ve formátu MP3
detail