Lesní pedagogika.cz

Menu

Literatura

 • KAPUCIÁNOVÁ, Magdaléna. Lesní a venkovní pedagogika: příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80- 7290-451-8.
 • LESKOVCOVÁ, Martina, Lada MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ a Alice PALACKÁ. Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. ISBN 978-80-87472-42-2.
 • LORENCOVÁ, Radmila. Obrázková statistika ze světa lesů a lesníků, 2017. ISBN 978-80-86874-90-6.
 • LORENCOVÁ, Radmila. Obrázková statistika ze světa myslivců, 2017. ISBN 978-80-86874-89-0.
 • MACHAR, I., 2009. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2357-9.
 • MARUŠÁKOVÁ, Ľ., 2010. Lesná pedagogika – príručka pre lesných pedaggógov. Zvolen: Národné lesnícke centrum. ISBN 978-80-8093-126–6.
 • MARUŠÁKOVÁ, Ľ. A kol, 2010. Lesná pedagogika ako s účasť environmentálnej výchovy na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum. ISBN 978-80-8093-126-1. Naleznete zde.
 • MARUŠÁKOVÁ, Ludmila a kol. Lesná pedagogika krížom cez Európu. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2010. ISBN 978-80-8093-119-3. 
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. Lesní pedagogika v České republice. In: 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku, zborník príspevkov k medzinárodnej konferencii. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2021, s. 121-127. ISBN 978-80-8093-322-7.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. a kol. Young people in European forests - YPEF, učebnice. Praha: ČZU, 2017.
 • PAWS Project, 2007. Učebnice PAWS. PAWS Project. Dostupné zde.
 • ŘEZÁČ, Jan. Pedagogický manuál pro lesníky – lektory, lesní pedagogy. Trutnov: Nadace dřevo pro život, 2011.
 • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2009. Lesní pedagogika aneb o lese se učit v lese – sborník referátů. Hradec Králové: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.
 • Správa NP a CHKO Šumava, 2003. Pojďme na to od lesa – příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava.
 • SYNEK Michal, Radomil ŽATKA. Environmentální výchova v terénu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. ISBN 978-80-87472-22-4.
 • ÚZEI, 2008. Sborník referátů „Jak na handicapy lesního pedagoga.“ Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou. Praha: ÚZEI.
 • VOŠAHLÍKOVÁ, T., 2011. Aktuální situace lesních mateřských škol v České republice. In: Metodický portál: Články. [vid. 24. 5. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné zde.
 • VOŠAHLÍKOVÁ, T., 2009. Lesní mateřská škola - kořeny. In: Metodický portál: Články [vid. 24. 5. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné zde.

Články v časopisech

 • BENDIX, M., 2009. Les ve škole a venkovní výuka v Dánsku. Lesnická práce, roč. 88, č. 9, s. 28–29.
 • BERCHA, J., PAVLIŠOVÁ, A., 2007. Osvětová kampaň lesů ČR. Lesnická práce, roč. 86, č. 3, s. 36–37.
 • BJAČEK, K., ŠEDIVÝ, S. 2018. Zahraniční spolupráce v lesní pedagogice. Lesnická práce, roč. 97, č. 4, s. 34-35.
 • BUČKOVÁ, B. 2009. Lesnická osvěta ve Francii. Lesnická práce, roč. 88, č. 12, s. 36–39.
 • BUČKOVÁ, A., 2007. Lesní pedagogika v Hranicích. Lesnická práce, roč. 86, č. 6, s. 34–35.
 • DLABOLOVÁ, E., 2005. Práce s dětmi a mládeží u LČR aneb Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Lesu Zdar, č. 6, s. 18-19.
 • DOUDOVÁ, D. 2018. Historie seminářů pro lesní pedagogy v ČR. Lesnická práce, roč. 97, č. 6, s. 46-47.
 • FRIEBERTOVÁ, T., 2007. Informační a vzdělávací středisko LČR v Křivoklátě. Lesnická práce, roč. 86, č. 4, s. 36–37.
 • FRIEBERTOVÁ, T., 2018. Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR na Křivoklátě. Lesnická práce, roč. 97, č. 3, s. 16-17.
 • HUBÍKOVÁ, V., LASÁK, O.  2007. První informační středisko VLS pro veřejnost v Ralsku. Lesnická práce, roč. 86, č. 6, s. 33.
 • JANKOVSKÁ, Z., Týden lesů je opět tady, Lesnická práce č. 5, ročník 96, s. 40-41, ISSN 0322-9254
 • JANKOVSKÁ, Z., JOUZOVÁ, Š., Reportáž z 18. semináře pro lesní pedagogy. Lesnická práce č. 7, ročník 96. s. 62-63, ISSN 0322-9254
 • JANKOVSKÁ, Z, 2009. Odborný seminář Lesní pedagogika v Hradci Králové. Lesnická práce, roč. 88,  č. 7.
 • JANKOVSKÁ, Z, 2010. Jak být kreativním a technicky zdatným lesním pedagogem. Lesnická práce, roč. 89,  č. 11., s. 28-29.
 • JOUZOVÁ, Š., KONDLER, V. Péče o les je dědictví pro příští generace. In: Skauting. 2023 (2), s. 6.  
 • KAJZAROVÁ, E. 2018. Počátky a vývoj ekologické výchovy a vzdělávání. Lesnická práce, roč. 97, č. 2, s. 13–16.
 • KARKAINEN, S., 2009. Vzdělávání o lese a finských školách. Lesnická práce, roč. 88, č. 11, s. 28–29.
 • KOLÍNSKÁ, I., 2009. Case Forest – nový projekt na podporu lesní pedagogiky. Lesnická práce, roč. 88, -č. 3, s. 32–33.
 • LESNIK, T., 2008. „Starost o les ku prospěchu přírodě a lidem“ motto Slovinské správy lesů. Lesnická práce, ročník 87, č. 11, s. 32-33.
 • LILLEOJA, A., 2008. Lesnictví v estonském vzdělávacím systému. Lesnická práce, roč. 87, č. 1, s. 40-41.
 • LUKÁŠOVÁ, V. Lesní pedagogika je šancí předat společnosti informace pro její rozhodování o lesích (rozhovor s JANKOVSKOU Z. a PALACKOU A.), Lesnická práce, 2015, roč. 94, č. 1, s. 16–19.
 • MALČÁNKOVÁ, T. 2018. Cílenou komunikací s veřejností jsme schopni si lesnické řemeslo obhájit. Lesnická práce, roč. 97, č. 8, s. 32-33.
 • MALČÁNKOVÁ, T. 2018. Naučná stezka Lesem Království a areál LČR v osadě Hájemství. Lesnická práce, roč. 97, č. 8, s. 28-30.
 • MALČÁNKOVÁ, T. 2018. Spolupráce lesních pedagogů napříč organizacemi. Lesnická práce, roč. 97, č. 5, s. 42-44.
 • MALČÁNKOVÁ, T. 2018. Zkušenosti s lesní pedagogikou u osob se specifickými potřebami. Lesnická práce, roč. 97, č. 10, s. 32-35.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. 2022. Nejtěžší úkol pro lesní pedagogiku bylo získat si samotné lesníky. Lesnická práce, roč. 101, č. 6,  s. 16-17.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. 2022. Lesní pedagogové pracují v České republice přes 20 let. Lesnická práce, roč. 101, č. 6,  s. 18-19.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., JANKOVSKÁ, Z. 2011. Znají děti naše lesy?. Lesnická práce, roč. 91, č. 2, s. 32-33.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., 2011. Co je nového v lesní pedagogice v Evropě? Lesnická práce, roč. 90, č. 1, s. 39.
 • MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., VAŠIČKOVÁ, P., 2010. Lesnické subjekty podporují lesní pedagogiku. Lesnická práce, roč. 89, č. 5, s. 28.
 • PALACKÁ, A., 2008. Lesní pedagogové v Olomouckém kraji připravují  Panevropský týden lesů. Lesnická práce, roč. 87, č. 4.
 • PALACKÁ, A. 2018. Jak se stát lesním pedagogem. Lesnická práce, roč. 97, č. 9, s. 58-60.
 • PRYLOVÁ, L., 2007. Mezinárodní projekt lesní pedagogiky. Lesnická práce, roč. 86, č. 5, s. 36-37.
 • PRYLOVÁ, L., 2006. Les i škola hrou, lesní pedagogika, Vesmír, roč. 85, č. 10, s. 623.
 • PRYLOVÁ, L., 2005. Budování vztahu lesnictví a veřejnosti. Lesnická práce, roč. 85, č. 12, s. 28–30.
 • PŘÍHODA, J. 2018. Lesnická vzdělávací centra Lesů ČR. Lesnická práce, roč. 97, č. 3, s. 15.
 • SCHMECHEL, D. 2011. Mezinárodní rok lesů v Německu. Lesnická práce, roč. 90, č. 5, s. 28–29.
 • TRNKOVÁ, E., JOUZOVÁ, Š. Evropští lesní pedagogové se setkali na Vysočině. Lesnická práce č. 11, ročník 96, s. 20-21, ISSN 0322-9254.
 • TŘEŠTÍK, M. 2003. Návštěva lesní školy v Ostravě. Lesnická práce, roč. 83, č. 11, s. 12–13.
 • WEBER, A. 2011. Mezinárodní rok lesů v Rakousku. Lesnická práce, roč. 90, č. 5, s. 44–45.
 • ZADURA, J. 2010. Práce s veřejností u státních lesů v Polsku. Lesnická práce, roč. 89, č. 10, s. 36–37.

Články publikované v Lesnické práci můžete nalézt v Lesnickém a mysliveckém digitálním archivu zde.

Učíme se venku - nejlepší aktivity pro výuku venku roku 2017

detail