Lesní pedagogika.cz

Menu

Co s sebou

Aktivity lesní pedagogiky jsou obvykle 4 hodinové a mohou se konat za každého počasí. Les také nejsou asfaltové cesty, lesní pedagogika se často odehrává přímo uprostřed lesa v lesních porostech. Účastníci lesní pedagogiky jsou nuceni překonávat terénní překážky, pohyb v lesním prostředí má svá specifika.

Je proto nutné upozornit na vhodné oblečení a vybavení účastníků lesní pedagogiky:

  • pevné boty
  • raději dlouhé kalhoty a dlouhý rukáv, i když je teplo (klíšťata, ostružiní apod.)
  • pláštěnka (pršet může začít kdykoli)
  • vhodná je i pokrývka hlavy
  • dostatek pití, svačina

Podrobnosti je dobré domluvit konkrétně s lesním pedagogem předem.

detail