Lesní pedagogika.cz

Menu

Jak se přihlásit

Lesní pedagogové vám vytvoří program na míru. Potřebujete jej zaměřit na lesní flóru či faunu? Procvičit matematické vzorce na výpočet objemu a vzdálenosti?

Kontakty na konkrétní lesní pedagogy podle krajů – interaktivní mapu najdete zde.


Lesní pedagog bude určitě potřebovat vědět:

  • Tematické zaměření programu
  • Věk účastníků
  • Specifika skupiny
  • Případná specifika konkrétních účastníků, na které je třeba brát při venkovním programu zřetel
  • Zda již program lesní pedagogiky v lese navštívili
  • Jak dlouhý by měl program být
  • Jak se účastníci dopraví do lesa, v kolik hodin začátek, konec, v kolik hodin je třeba zařadit svačinu aj. organizační záležitosti

Ideální je, pokud je prostor provést s účastníky dle domluvy s lesním pedagogem přípravu na program lesní pedagogiky předem (kresba na zadané téma, brainstorming k určitému tématu, atd.) a následně po programu téma dále zpracovat.

Aktivity lesní pedagogiky lze také dobře využít v rámci projektového vyučování.

Lesní pedagogiku provádějí organizace zabývající se správou lesních majetků, hospodařením v lesích či lesnickou osvětou a lesnické školy po celé České republice. Seznam těchto subjektů naleznete zde.

Co s sebou na program lesní pedagogiky?

detail