Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogika v ČR zatím není ukotvena v žádném právním předpisu, jako je tomu např. v Rakousku, některých spolkových zemí Německa, Polsku nebo Lucembursku. Metodicky a koordinačně ji zaštiťuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako poradní orgán ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.

Lesní pedagogika vychází nebo je zakotvena v těchto koncepčních materiálech

Pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR

Historie lesní pedagogiky v ČR

Subjekty zapojené do lesní pedagogiky

detail