Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní pedagogika v ČR

V České republice mají aktivity lesní pedagogiky více jak dvacetiletou tradici. Za tu dobu se vyškolilo přes tisíc lesních pedagogů.

Na aktivitách lesní pedagogiky se podílí lesnické organizace. Metodicky a koordinačně ji zaštiťuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako poradní orgán ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.

Lesní pedagogika je uvedena v Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035.

Česká republika je aktivní i mezinárodně, je členem Evropské pracovní skupiny pro lesní pedagogiku, v minulosti byla partnerem hned několika projektů.

detail