Lesní pedagogika.cz

Menu

Mezinárodní kongres lesní pedagogiky

V roce 2004 založili lesní pedagogové Evropskou síť lesních pedagogů. Hlavním cílem byla výměna zkušeností, informací, publikací a metod mezi lesními pedagogy napříč jednotlivými evropskými státy. Od roku 2006 organizují pravidelný Evropský kongres pro lesní pedagogy.

Po organizační stránce se původní síť přeměnila (2008) na pracovní podskupinu lesní pedagogiky (FCN-Subgroup-Forest-Pedagogics) v Síti komunikátorů v lesnictví (UNECE/FAO Forest Communicators Network – FCN). V současné době jsou členy této podskupiny zástupci 12 zemí Evropy, včetně ČR, skupina dále pokračuje v pořádání celoevropských kongresů pro lesní pedagogy a ve sdílení zkušeností.


 

detail