Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní pedagogika v Rakousku

Lesní pedagogika v Rakousku má více jak třicetiletou tradici. Stálá nabídka kurzů lesní pedagogiky zde funguje od roku 1994. Historie lesní pedagogiky u nás je s Rakouskem úzce spjata. První čeští lesní pedagogové se vyškolili právě v Rakousku na konci 90. let 20. století.

V Rakousku je (stav k 2021) 1900 vyškolených lesních pedagogů. Kromě základního kurzu mají ještě 2 navazující a jeden rekvalifikační. Pokud má zájem o lesní pedagogiku osoba bez lesnického vzdělání, musí absolvovat ještě kurz lesnického minima. Ten obsahuje teoretickou i praktickou část a je ukončen zkouškou.

 

V roce 2001 byla založena Asociace rakouských lesních pedagogů (www.waldpaedagogik.at). Cílem Asociace je především koordinace a rozvoj lesní pedagogiky. Asociace také organizuje kongresy pro lesní pedagogy.

Od roku 2002 mají lesní pedagogiku ustanovenou v lesním zákoně. Lesní pedagogika je otevřená pro všechny věkové skupiny, ale mezi důležitou cílovou skupinu řadí děti. Ministerstvo již před více jak 20 lety za cíl stanovilo, aby každý rakouský žák se minimálně jednou zúčastnil akce v lese s vyškoleným lesním pedagogem. S tím souvisí finanční podpora prostřednictvím lesnických dotací (Program rozvoje venkova). Tu může obdržet jen osoba s certifikátem ze školení lesní pedagogiky.

 

Více: BASCHNY, T. Forest Pedagogics in Austria: with New Ideas into the Forest; Cooperation´s and the European Dimension! In: 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku, zborník príspevkov k medzinárodnej konferencii. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2021, s. 128-131. ISBN 978-80-8093-322-7.

 

detail