Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní pedagogika na Slovensku

Krátký film o 20 letech lesní pedagogiky na Slovensku (2021)

V roce 2021 uplynulo 20 let existence lesní pedagogiky na Slovensku. Její historie začala v roce 2001, kdy dvě lesničky absolvovaly kurz lesní pedagogiky v Rakousku.

Později na Slovensku začali sami kurzy lesní pedagogiky pořádat a nyní (2021) mají vyškolených 385 certifikovaných lesních pedagogů. Za 20 let své existence lesní pedagogika nesporně zaznamenala vývoj v podobě různých projektů na národní i mezinárodní úrovni, množství vydaných materiálů, konferencií a seminářů, vyškolených lesních pedagů, zapojených škol a hlavně oslovených dětí.

Více na stránkách www.lesnapedagogika.sk

detail