Lesní pedagogika.cz

Menu

Kdo je lesní pedagog

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Naplňuje podstatu lesní pedagogiky -  umí představit les, lesnictví a profesi lesníka prostřednictvím prožitku především v lesním prostředí.

Cílem lesního pedagoga je poskytnout zajímavý a příjemný prožitek v lese, který vede k poučení o trvale udržitelném hospodaření v lesích a práci lesníků.

 

Jak se stát lesním pedagogem?

Subjekty zabývající se lesní pedagogikou

Kontakty na lesní pedagogy

 

Proč jsou lesními pedagogy lesníci

Lesní pedagogika nepojímá les jako pouhý ekosystém, ale také jako kulturní a hospodářský prostor. Stěží najdeme lepší příklad trvale udržitelného hospodaření po dlouhá staletí, než v lesním hospodářství. Lesník je vzdělán biologicky, technicky i ekonomicky a vzhledem k tomuto všestrannému vzdělání nahlíží na problémy v krajině komplexně.

Lesní pedagog lesník tak dokáže prezentovat les v průniku jeho environmentální, ekonomické, sociální, ale i právní dimenze.

detail