Lesní pedagogika.cz

Menu

Jak se chovat v lese

Každý les někomu patří. To si při jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. Takže vždy, když jsme v lese, jsme u někoho na návštěvě. Je proto třeba chovat se ohleduplně jak k jeho majiteli, tak k lesním obyvatelům.

Největším vlastníkem lesů v České republice je stát, vlastní přibližně 60 % plochy všech lesů. Kromě státu vlastní lesy u nás přibližně 4 tisíce obcí (16 %) a na 148 tisíc soukromých vlastníků (23 %).

Jaké chování je v lese povoleno a jaké je zakázáno upravuje lesní zákon(zákon č. 289/1995 Sb., v aktuálním znění) v § 19 a 20.


Co z lesního zákona vyplývá
(výtah z § 19 a 20 lesního zákona)


Cyklisté a jezdci na koni

Cyklisté a jezdci na koni mohou v lese jezdit jen po vyznačených trasách. Důvodem je ochrana lesa, tedy aby nedošlo k poškození povrchu půdy a stromů (zejména malých stromků nebo kořenových náběhů velkých stromů) a k rušení zvěře (která pak vlivem stálého stresu může i uhynout. Opravdu víš, jak se v lese jezdí na kole? Ověř si to v online komiksu!

 

Motorová vozidla v lese

Jezdit do lesa auty, na čtyřkolkách či motorkách a stát tam s nimi je zakázáno. Důvodem je ochrana lesních cest, které nejsou vždy zpevněné a majitel lesa je nechal postavit jako systém zdravotní a požární ochrany a jako podporu hospodářské činnosti v lese. I kdyby na kraji lesa nebyla značka „Zákaz vjezdu“, není jízda autem po lese či lesních cestách dovolena. Hluk dopravních prostředků děsí zvěř, která v lese žije. Ta potom vystrašeně běhá po lese a ztrácí potřebné zásoby energie, zvláště v zimním období. Může to pro ni být i kritické. V létě se zase snaží najít úkryt v mlazinách, které okusováním poškozuje.

Lesníci, lesní dělníci a všichni, kdo v lese pracují, do lesa autem mohou. Musí mít ale speciální povolení od majitele lesa.


Psi v lese

Pes do lesa samozřejmě může, ale musí být veden na vodítku. Volně pobíhající pejsek ruší a stresuje zvěř, která neví, že zrovna ten váš je kamarádský a nechce jí ublížit, jen si pohrát. Zvěři ale vadí i několik dní stará pachová stopa psa. Tento stres pro ni může znamenat i smrtelné nebezpečí. Hlavně v době kladení mláďat a v zimě.


Zloděj v lese

Nezdá se to, ale zlodějem v lese je každý, kdo si z lesa odnáší větší kusy dříví než jen spadané, na zemi ležící a suché větvičky, větvě – klest. Je jím ale i ten, kdo v lese sbírá lesní plody (borůvky, jahody, maliny, houby aj.) ne pouze pro svou vlastní potřebu, ale proto, aby je prodával, i ten, kdo si z lesa odnáší shozy zvěře (nalezené paroží), vejce ptáků a mláďata zvířat.


Oheň v lese

Oheň můžeme rozdělat ve vzdálenosti nejméně 50 m od okraje lesa, nikdy ne blíže nebo v lese. I malý požár uškodí – shoří čerstvě vysazené stromky, které lesní dělníci několik dní sázeli, shoří dospělé stromy a jejich dřevo bude chybět majiteli lesa. Po požáru se les musí často hlídat, aby se skrytý oheň znovu neobjevil. To vše stojí majitele lesa a lidi, kteří v lese pracují, spoustu úsilí a peněz. A představte si vyděšené zajíce, daňky, jezevce a divočáky, jak před ohněm utíkají a nevědí, kam se schovat.

V lese se s ohni můžete setkat na jaře, kdy lesní dělníci pálí klest po těžbě stromů. Každý takový oheň musí být ale předem nahlášen hasičům.

 

Mláďata v lese

Mláďata často vypadají opuštěná, ale většinou jim jen rodiče shání potravu. Raději je neberte do rukou a tiše odejděte. Pokud chcete opravdu pomáhat, tak si nejprve přečtěte návod jak zjistit, zda mládě Vaši pomoc opravdu potřebuje.

detail