Lesní pedagogika.cz

Menu

Odpadky v lese

Většina lesů je u nás volně přístupná, to se ale negativně odráží na množství odpadků, které po sobě návštěvníci zanechávají.  Na každého z nás připadá 6 kusů odpadků v lese!

Jižní Čechy jsou jednou z nejoblíbenějších lokalit turistů, ale díky tomu drží rekord 14 kusů odpadků na osobu.

 

Zdroj: Šetření Národní inventarizace lesů, kterou provádí odborníci z ÚHÚL.

Častými odpadky jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. Jejich doba rozkladu je podle druhu od 15 až do 250 let.

Zdroj: www.myko.cz

Více o době rozkladů dalších odpadků si přečtěte zde.

Co s tím?

Stačí dbát na to, aby po naší návštěvě lesa po nás žádné odpadky nezůstaly, příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést.

A můžete se i zapojit do úklidové dobrovolnické akce. Ta největší se chystá na sobotu 18. září 2021 v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Zapojte se na: www.uklidmecesko.cz

detail