Lesní pedagogika.cz

Menu

Ohlasy škol

Jak vnímají programy lesní pedagogiky ti, pro které jsou určeny – děti a jejich učitelé a další cílové skupiny? Vybíráme z reakcí došlých lesním pedagogům.

 

Dobrý den, chtěli bychom Vám moc poděkovat za velmi krásně připravenou akci - výlov rybníka HEŘMÁNKY, která byla pro naše děti i vyučující velmi zajímavá a všechny nás velmi těšilo, že jsme se jí mohli zúčastnit. Jako malé poděkování Vám posíláme obrázky a ohlasy našich mladších žáků, kteří sdíleli své zážitky. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.
 
Mgr. Lenka Křížková, Základní škola a Mateřská škola Město Libavá
25.10. 2018

 

 

chceme Vám pěkně poděkovat za nádherně ztrávené dopoledne v našem lese s lesníkem Michalem a s lesníkem Romanem. Děti byly úplně nadšené a se zatajeným dechem pozorně poslouchaly,, co lesníci vyprávějí a s velkou vervou hrály všechny připravené super hry. Určitě jsme se všichni dověděli mnoho dalších informací, které jsme dosud nevěděli. Určitě se budeme zase někdy těšit, že nás v našem lese brzy navštívíte. Ještě jednou velký dík za perfektní přípravu , přístup a nadšení.

Vaše děti a učitelky z Mateřské školy v Mrsklesích, Renata Petrová

červen 2015

 

Vážení, velké poděkování vám všem za dnešní úžasně připravený den s bohatým programem pro děti ve vašem lese. Děti i paní učitelky přijely nadšené. Všem se to ohromně líbilo! Všichni jsou plni dojmů, jeden přes druhého vypráví zážitky. Vím, že jste měli s přípravou hodně práce, opravdu si vaší práce vážím, proto všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji. Srdečně zdraví,

Jana Kovářová, Mateřská škola Vinoř

květen 2015

 

Lesní pedagogika byla zajímavá a určitě přínosná. Už pouze fakt, že stráví den v lese, přijaly děti s nadšením. Většina z nich vnímala les jako místo, kde rostou stromy a žijí různá zvířata. Nyní měly možnost získat nové informace o lese a jeho obyvatelích. S nadšením se zapojovaly do her a soutěží a příjemně a nenásilně si tak rozšířily své vědomosti. Dalo by se říct, že při těchto hrách les zkoumaly všemi smysly. Od všech dětí zaznělo, že by si danou akci zopakovaly, všem se líbila.

Gabriela Marková, ZŠ V. Martínka, Brušperk

leden 2015

 

S naší školkou se už několik let účastníme projektů lesní pedagogiky. S přístupem a připraveností programu a lektorů jsme velmi spokojeni. Děti si rozšiřují okruh znalostí z oblasti přírodovědy a vlastivědy, učí se novým sociálním dovednostem při hrách a samozřejmě také pohybové obratnosti a kreativnímu řešení některých úkolů. Oceňuji přizpůsobení se dané věkové skupině.

Simona Šejnohová, MŠ Větrníček, Čelákovice

prosinec 2014

 

Naše škola je blízko rekreační oblasti Pálava, proto se snažíme v hodinách prvouky chodit do přírody co nejvíce. Akce lesní pedagogiky jsou nepostradatelnou součástí výuky prvouky nebo přírodovědy.

Děti stráví ve zdravém prostředí více času, osobnosti v lesnických uniformách na ně působí velmi autenticky. Informace i pomůcky, které lesní pedagogové mají k dispozici, jsou pro děti nové, zajímavé a poutavé. Učení mimo školu jim přinese daleko více radosti. Děti získají mnoho informací, dovedností, poznatků formou hry. Setkají se s přírodninami, které běžně nevidí. Děti poznávají to, co je součástí jejich bezprostředního okolí. Z knih a televize mají velké znalosti o fauně a flóře celého světa. Málokteré dítě ale pozná stromy a keře, kolem kterých dennodenně prochází třeba cestou do školy. Proto velmi oceňuji a těším se na další akce lesní pedagogiky, která otvírá dětem oči, aby viděli to, co kolem sebe mají. Ne přes obrazovku, ale přímo na živo.

Irena Szabová, ZŠ a MŠ Blansko

listopad 2014

 

Lesní pedagogika podle mého názoru prohlubuje znalosti a dovednosti problematiky ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, vychovává žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, rozvíjí jejich smyslové a estetické vnímání. Programy lesní pedagogiky jsou určeny jak dětem, tak učitelům, kteří mají rádi přírodu, rádi ji poznávají, zkoumají a kteří si sami chtějí vyzkoušet některé její zákonitosti. Aktivity žáky zaujmou svou hravostí a badatelským charakterem, kantor jistě ocení podporu mezipředmětových vztahů.

Díky této zkušenosti si vybraní žáci, kteří se zúčastnili loňského ročníku soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) uvědomili užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě.

Daniela Kosařová, ZŠ Kameničky

listopad 2014

 

„V lese se mi líbilo, sbírali jsme houby, viděli jsme včelí úl, měřili jsme vzdálenost mezi stromy a pak je sázeli. V lese bylo krásné počasí. Šel s námi pes Hubert. Hráli jsme různé hry a krmili jeleny. Ano, moc rád bych se do lesa za lesníky podíval znovu.“

Ondřej Blaho, 4. třída, ZŠ Sezemice

 

Lesní pedagogika je přínosem pro vzdělávání žáků, děti se učí prožitkem, jsou součástí přírody, mohou zapojit všechny smysly a uchovat si tak vše delší dobu v paměti.

Pavla Tomášková, ZŠ Jungmannova, Kuřim

září 2014

 

Les je lepší než budova školy.

Jana Mertová, ZŠ Jungmannova, Kuřim

září 2014

 

Děti velmi málo chodí do lesa, proto je lesní pedagogika velkým přínosem. Snaží se dětem ukázat, že do lesa stojí za to chodit, a také, jak ho chránit.

 

G. Kučerová, ZŠ Jungmannova, Kuřim

září 2014

 

Program byl velmi dobře připraven, přizpůsoben vhodně dětem. Také bylo rozumné řešení situací při jejich chování. Jelikož jsme spoustu aktivit díky této nekázni nestihli, uvítáme další návštěvu. Tedy s těmi dětmi hodnějšími. Doplnit program není třeba, probíhaly hry ve skupinách, jednotlivě, děti měly prostor k sebehodnocení a sdělování svých znalostí a postřehů. Lesní pedagogika dává dětem možnost hlouběji pochopit význam lesa, konkrétní věci si přímo “osahat“ a vážit si lesa jako významné zdroje energie.

Ivana Hlaváčová, ZŠ Heyrovského, Olomouc

červen 2014

 

Jsme moc spokojeni, velmi chválíme. Lesní pedagogika je velkým přínosem pro žáky, žáci se názorným způsobem dozvídají informace o životě v lese. Velmi důležitá je prožitková metoda, mají pohyb na čerstvém vzduchu, otužují se, umí se nebo učí se pohybovat v přírodě  - v lese. Naučí se kdo je to lesní pedagog, lesník, myslivec. Tak ještě jednou velmi děkujeme a rádi se setkáme někdy příště. Posíláme velký pozdrav Lesu zdar!

Hana Mikulková,  ZŠ a MŠ Laškov

červen 2014

 

Neměnila bych nic, mně se program velmi líbil, zaujal mě od začátku až do konce. Zejména informace o škůdcích lesa s následnou ukázkou jejich larev ve dřevě, zajímavé informace týkající se oblasti přírodopisu, propojení lesní pedagogiky s environmentální výchovou a přírodopisem. Lesní pedagogika je obohacení a oživení výuky jinými metodami – konkrétně výuka v přírodě, vstřebávání informací nenásilnou a zábavnou formou, určitě programy lesní pedagogiky budu i v budoucnu co nejvíce využívat.

Vendula Havlenková, ZŠ Tršice

červen 2014

Milí lesní pedagogové, ještě jednou díky za krásný prázdninový program. Kdybyste chtěli vidět (nebo třeba i použít k propagaci) fotky z akce, mrkněte se na naše facebookové stránky https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687665571259615.1073741852.194986343860876&type=1.

Lenka Škorpilová, Dům dětí a mládeže Horní Počernice

srpen 2013

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych vyjádřila poděkování a velkou pochvalu Vašim pracovníkům lesním pedagogům. V letošním školním roce realizovali na naší škole výuku lesní pedagogiky, celkem se jí zúčastnilo 9 tříd od 1. do 6. ročníku. Velmi si ceníme nejen odborných znalostí Vašich pracovníků, ale hlavně pedagogických schopností a pěkného vztahu k dětem. Píšu tuto pochvalu na žádost všech kolegyň a kolegů, kteří se lesní pedagogiky zúčastnili. Nejdůležitější však je, že výukou v lese jsou nadšeny hlavně děti, a že se tím rozvíjí jejich kladný vztah k přírodě a ekologii.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Pěkný den

Hana Londová, koordinátor EVVO

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

červen 2013

 

21. 6. 2013 jsme šli na Pálavu na lesní pedagogiku. Byli jsme rozdělení na dvě části. Stanoviště číslo 1 a číslo 3 se mi líbilo nejvíce. Na druhém jsme měli uhodnout strom, na který jsme si sáhli. Na třetím nám vyprávěli o loveckém slovenském psu, na čtvrtém jsme vyráběli dřevěné medaile. Moc se mi tam líbilo.“

Lukáš Hudec, 2. třída, ZŠ Blansko

detail