Lesní pedagogika.cz

Menu

Koncepční materiály

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR

Představitelé 19 nejvýznamnějších subjektů v lesnictví se shodli na jednotném postupu lesní pedagogiky v ČR. Svými podpisy se přihlásili k dokumentu Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR a jeho Akčnímu plánu na období 2022–2026. Tento dokument připravila pracovní skupina, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako svůj poradní orgán.

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, 2022

Akční plán 2012–2026 k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů ČR.

 

Slavnostní podpis Jednotného postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, 3. dubna 2022, Silva Regina 2022 v Brně; Foto: Robert Hruban

 

Další dokumenty

  • Národní lesnický program II
    • Klíčová akce 15 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu, opatření 15. 6. Rozvíjet lesní pedagogiku
  • 5. zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zemědělství (prosinec 2013) – přijato usnesení o snaze zapojit lesní pedagogiku do tzv. VUR – vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • Akční plán EU pro lesnictví (2007-2011)
    • Klíčová akce 10 Podpora vzdělávání a komunikace v oblasti životního prostředí
    • Klíčová akce 18 Zlepšit výměnu informací a komunikaci

 

 

detail