Lesní pedagogika.cz

Menu

Koncepční materiály

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR

Představitelé nejvýznamnějších subjektů v lesnictví se shodli na jednotném postupu lesní pedagogiky v ČR. Svými podpisy se přihlásili k dokumentu Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR. Tento dokument připravila pracovní skupina, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako svůj poradní orgán. V roce 2018 byl doplněn Akčním plánem na období 2018–2020, který podepsali zástupci 17 lesnických subjektů.

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, 2018

Akční plán 2018–2020 k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů ČR.

 

Další dokumenty

  • Národní lesnický program II
    • Klíčová akce 15 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu, opatření 15. 6. Rozvíjet lesní pedagogiku
  • 5. zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zemědělství (prosinec 2013) – přijato usnesení o snaze zapojit lesní pedagogiku do tzv. VUR – vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • Akční plán EU pro lesnictví (2007-2011)
    • Klíčová akce 10 Podpora vzdělávání a komunikace v oblasti životního prostředí
    • Klíčová akce 18 Zlepšit výměnu informací a komunikaci

 

 

detail