Lesní pedagogika.cz

Menu

Historie lesní pedagogiky v ČR

Odkud se lesní pedagogika vzala?

O lesní pedagogice v ČR můžeme hovořit od konce 90. let 20. st., kdy se několik zaměstnanců střední lesnické školy (Integrované střední školy lesnické ve Vimperku) proškolilo na kurzu lesní pedagogiky v Rakousku. Po té začali sami pořádat nejprve akce lesní pedagogiky pro děti a od r. 2002 i školit nové lesní pedagogy. Převzali zde rakouský model lesní pedagogiky, který upravili pro naše podmínky.

Aktivity školy byly v roce 2003 ukončeny, ale ve školení lesních pedagogů na ně navázalo Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích. Od roku 2005 organizují základní kurzy a od roku 2007 i nadstavbové kurzy. V roce 2013 a 2014 se do pořádání kurzů pod jejich záštitou zapojila i Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy.


Rozmach lesní pedagogiky

Od roku 2002 se do aktivit lesní pedagogiky zapojila většina lesnických organizací a počet jejich akcí stále roste.

Pár čísel

Od roku 2008 se v ČR v základním kurzu lesní pedagogikyse vyškolilo 971 nových lesních pedagogů, z toho za poslední dva roky (2018-2019) jich bylo 126.

Jen v roce 2018 lesní pedagogové napříč lesnickými organizacemi připravili přes 2,5 tisíce „klasických“ akcí lesní pedagogiky (dvou až čtyřhodinových programů v lese) pro více 97 000 účastníků především z řad dětí a mládeže.

detail