Lesní pedagogika.cz

Menu

Historie lesní pedagogiky v ČR

Odkud se lesní pedagogika vzala?

O lesní pedagogice v ČR můžeme hovořit od konce 90. let 20. st., kdy se několik zaměstnanců střední lesnické školy (Integrované střední školy lesnické ve Vimperku) proškolilo na kurzu lesní pedagogiky v Rakousku. Po té začali sami pořádat nejprve akce lesní pedagogiky pro děti a od r. 2002 i školit nové lesní pedagogy. Převzali zde rakouský model lesní pedagogiky, který upravili pro naše podmínky.

Aktivity školy byly v roce 2003 ukončeny, ale ve školení lesních pedagogů na ně navázalo Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích. Od roku 2005 organizují základní kurzy a od roku 2007 i nadstavbové kurzy. V roce 2013 a 2014 se do pořádání kurzů pod jejich záštitou zapojila i Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy.


Rozmach lesní pedagogiky

Od roku 2002 se do aktivit lesní pedagogiky zapojila většina lesnických organizací a od té doby se jejich počet i množství účastníků neustále zvyšuje. Výjimku tvoří akorát rok 2020 a 2021, což úzce souvisí s výraznými omezeními v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19. 

Pár čísel

Od roku 2002 se v ČR v základním kurzu lesní pedagogiky vyškolilo přes tisíc nových lesních pedagogů (1 227 k 30. 9. 2021).

Pro představu v roce 2019 lesní pedagogové napříč lesnickými organizacemi připravili téměř 3 tisíce „klasických“ akcí lesní pedagogiky (dvou až čtyřhodinových programů v lese) pro více než 100 000 účastníků především z řad dětí a mládeže. Podrobné informace naleznete ve výročních zprávách lesní pedagogiky za příslušný rok.

detail