Lesní pedagogika.cz

Menu

Pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR

Pracovní skupinu ustavilo Ministerstvo zemědělství v roce 2007 jakožto tým expertů (zástupců ze subjektů provádějících lesní pedagogiku) za účelem přípravy jednotného postupu lesní pedagogiky v ČR.

Pracovní skupina je poradním orgánem ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Pracovní skupina má v současné době 12 členů, patří k nim zástupci těchto organizaci:

 • Česká lesnická společnost
 • Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
 • Lesy České republiky, s. p.
 • Ministerstvo zemědělství
 • Nadace dřevo pro život
 • Sdružení lesních pedagogů ČR
 • Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy
 • Střední lesnická škola Hranice
 • Střední lesnická škola Žlutice
 • SVOL – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

 

Pracovní skupina metodicky a koordinačně lesní pedagogiku v ČR zaštiťuje. Vedle zpracování koncepce lesní pedagogiky organizuje celorepublikové akce u různých příležitostí (Týden lesů, Evropský týden lesů), podporuje spolupráci lesnických organizací a lesních pedagogů v lesní pedagogice, připravuje pravidelné semináře pro lesní pedagogy, snaží se o propagaci lesní pedagogiky, spravuje webové stránky lesní pedagogiky a odpovídá za jejich obsah.

Koordinátorem pracovní skupiny je nyní Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Kontakt: ovv@uhul.cz.

detail