Lesní pedagogika.cz

Menu

Soutěž Věda pro Zemi

Národní zemědělské muzeum pořádá již druhý ročník soutěže, která probíhá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Název soutěže Věda pro zemi ukazuje na poslání a význam vědy pro náš život. Cílem je motivovat mladé vědce v jejich činnosti a podnítit studenty vysokých škol ve snaze o co nejlepší odbornou práci. Vzniká celá řada kvalitních absolventských prací, jejichž obhájením končí jejich úloha a veřejnosti zůstávají výsledky mnohdy několikaleté kvalitní práce utajeny.

Soutěž muzeum vyhlašuje ve třech kategoriích, pro bakalářskou, diplomovou a doktorskou (či disertační) práci, a ve dvanácti tematických okruzích. Oceněným bude umožněno opublikování jejich práce a finanční ocenění.

Přihlášky do soutěže mohou zájemci zasílat do 30. června 2017.

Více informací zde.detail