Lesní pedagogika.cz

Nejvíc znalostí o lese mají studenti Církevního gymnázia Německého řádu

Nejlepší znalosti o lese prokázali žáci a studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc již druhým rokem uspořádal místní kolo vědomostní soutěže o lese – YPEF.

Celkem 20 tříčlenných družstev porovnávalo své znalosti o lesním ekosystému a hospodaření v něm. Kromě písemného testu si účastníci soutěže museli poradit s určením druhů dřevin podle větviček nebo dřeva, živočichů podle stop, shozů nebo vycpanin, hornin nebo lesnických pomůcek pro měření lesa.

V mladší kategorii s velkým náskokem zvítězilo družstvo Církevního gymnázia Německého řádu ve složení Fišerová, Melcrová a Klímová před soupeři ze ZŠ Štěpánov a ZŠ Velká Bystřice.

Ve starší kategorii sice těsně, ale opět vyhrálo družstvo Církevního gymnázia Německého řádu ve složení Jagelka, Pavlišová a Zemanová před studenty Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc.

Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola v Hranicích na Moravě. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v Litvě.

Kontakt: Ing. Roman Šimek, simek.roman@uhul.cz

detail