Lesní pedagogika.cz

Menu

YPEF

YPEF - Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests)

Video o soutěži

mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol

Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy.

Záštitu nad organizací soutěže v ČR má Česká lesnická společnost a přímo se na ní podílejí lesnické školy a mnoho lesnických organizací (státní i soukromé). Akci podporuje Ministerstvo zemědělství.

Díky grantům a sponzorským příspěvkům mají soutěžení družstva s  doprovodem ve všech kolech zajištěno zdarma občerstvení, u celodenního národního kola i ubytování. Vítězné družstvo s doprovodem má plně hrazenou cestu a pobyt na mezinárodním kole. Ve všech kolech vítězná družstva získávají věcné ceny.

Ve školním roce 2023/2024 probíhá již 14. ročník této soutěže (leták v pdf).

Lesníci pro účastníky soutěže připravili NOVÉ (2023) studijní mteriály, ale využít je může kdokoliv, kdo hledá přehledné a srozumitelné informace o našich lesích a lesnictví. 

detail