Lesní pedagogika.cz

Menu

Webináře pro lesní pedagogy

Vzhledem k aktuální situaci nebylo možné v roce 2020 uskutečnit tradiční semináře pro lesní pedagogy, a tak se školení lesních pedagogů přesunulo do online světa.

Během krátké doby, od října do prosince 2020, se nám podařilo uskutečnit hned 8 webinářů s výbornými lektory a pokrýt  různorodá témata. I když pro mnohé účastníky byla tato forma vzdělávání novinkou a v počátcích panovala lehká nedůvěra, tak počty přihlášených a zpětná vazba ukázala, že se tato forma školení stala důstojnou náhradou za neuskutečněné semináře.

Veškeré prezentace a videozáznamy těchto webinářů jsou volně přístupné po přihlášení zde (registrace je volně přístupná pro všechny vyškolené lesní pedagogy). 

Webináře:

  • Jak je to s tím uhlíkem, Ing. Michal Synek, Ph.D. (ÚHÚL)
  • Vnímání lesů a lesnictví českou veřejností, RNDr. Marcel Riedl, CSc. (FLD ČZU v Praze)
  • Co řeší teenageři a jak je zaujmout, Mgr. Petr Sucháček (Masarykova univerzita)
  • Vztah k přírodě, doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita)
  • Lesní pedagogika a rámcové vzdělávací plány, Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. (SLŠ Žlutice)
  • Právní minimum pro lesní pedagogy, JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. (advokát)
  • Vliv lesa na lidské zdraví, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (Masarykova univerzita)
  • Jak diskutovat o změně klimatu, Mgr. Ondřej Přibyla (projekt Fakta o klimatu)
detail