Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní bioekonomika

Ve spolupráci lesníků a učitelů základní školy vznikly 4 tematické vzdělávací moduly obsahující celkem 60 aktivit, které mají za cíl nabídnout učitelům základních škol aktivity zaměřené na fungování lesního ekosys­tému a udržitelné hospodaření v lesích. Jsou využitelné při výuce ve třídě i mimo ni.

Každá aktivita je tvořena metodickým listem určeným pro učitele, který tvoří „kuchařku“ dané aktivity, a pracovním listem pro žáka/y. V metodickém listu každé aktivity naleznete také doporučení, pro jaký ročník je daná aktivita vhodná, seznam potřebných pomůcek, orien­tační časovou náročnost a další potřebné informace.


Modul 1 – Les jako laboratoř

Modul 2 – Les, voda a vzduch

Modul 3 – Les jako zdroj jedinečných přírodních surovin

Modul 4 – Les jako nositel kultury a místo pro zdravý život lidí

detail