Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesní hospodaření jako příklad cirkulární ekonomiky

Lesy mají důležitou roli v cirkulární bioekonomice, její principy nejsou v lesnictví žádnou novinkou.

-Trvale udržitelné hospodaření máme na našem území již přes 250 let! Les produkuje dřevo, tedy čistě přírodní a OBNOVITELNÝ materiál. V českých lesích každý rok přiroste více dříví, než kolik se vytěží, zásoby dřeva v našich lesích tedy rok od roku stoupají.

-Většinu dřevěných výrobků lze RECYKLOVAT, použít k výrobě dalších dřevěných produktů, nebo k výrobě tepelné energie.

- NÍZKÁ UHLÍKOVÁ STOPA - dřevo na sebe váže uhlík. Stromy za svého života pohlcují oxid uhličitý (CO2), který se ukládá do jejich dřeva.

 

Zdroj: www.worldwatch-europe.org

 

Poslední ročník Evropského týdne lesů (4. - 8. 11. 2019) byl zaměřen právě na Lesy a cirkulární ekonomiku.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je současný globální trend. Je více než pravděpodobné, že poptávka po výrobcích a službách, které respektují principy cirkulární ekonomiky, nadále poroste.

Cirkulární ekonomika je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje existující výrobky, suroviny a materiály. Tím se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad.

 

Cirkulární versus lineární ekonomika

Zdroj: www.incien.org

 

Více o cirkulární ekonomice zde.

 

 

detail