Lesní pedagogika.cz

Menu

Za jak dlouho vyroste zápalka?

Lesy pokrývají třetinu celé naší republiky (34,1%). Ve všech našich lesích ročně přiroste asi 18 milionů m(lesníci říkají kubíků). Na jeden hektar (tedy na čtverec 100 m x 100 m) přibyde 7,1 mvšemožného dřeva za jeden rok. Ne z každé dřeviny se dá vyrobit šindel, stejně jako ne každá dřevina je vhodná k řezbářství. Z každé se dá ale vytvořit něco, co nás obklopuje a co míváme doma.

Pokud chcete vědět, jak dlouho trvalo, než v lese vyrostlo dřevo na zápalku, můžete si vše vypočítat pomocí jednoduchého postupu. Pro začátek si zápalku změříme a vypočítáme její objem. Pro výpočet zvolíme vzoreček pro kvádr.

 

Kvádr = a * b * c                                          

 

 

Výpočet doby růstu dřeva na zápalku s rozměry 4,5cm x 0,1cm x 0,1cm

Objem zápalky: 4,5cm * 0,1cm * 0,1cm = 0,045 cm3

Když známe objem tak použijeme tabulku.

A nyní již není složité dosadit do trojčlenky:

0,225…………1 s

0,045…………? s

0,045 ÷ 0,225 = 0,2 s

Dřevo na sirku přiroste ve na hektaru českých lesů za 0,2 s, což je přibližně stejný čas jako jedno mrknutí.

 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019

 

A za jak dlouho vyroste dřevěná tužka?

detail