Lesní pedagogika.cz

Menu

Bez jakého stromu se o Velikonocích neobejdeme?

Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista a příchodu jara.

 

Foto: shutterstock.cz

Kočičky

S Květnou nedělí se váže spousta tradic. Například svěcení kočiček v kostele, aby nás celý rok ochraňovaly před nemocemi a zlými silami. Dalším zvykem bylo vymést dům zelenými vrbovými větvičkami, které z domu vyhnaly všechny neřesti a nemravnosti. Nebo se vám více líbí zvyk, že si musíte obléknout nové šaty, aby vás „beránek nepokakal“?

Možná se ptáte, proč zrovna vrba? Květná neděle připomíná příjezd Ježíše do Jeruzaléma, kterého lidé nadšeně vítali palmovými ratolestmi. U nás palmy nerostou, tak je nahradily zelené větvičky nejčastěji právě z vrby.

Foto: Štěpánka Jouzová

Pomlázka

Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomladit. Ve slově pomlázka můžeme také nalézt pojem mlází, tedy nové zelené výhonky rostlin, které se objevují právě na jaře a symbolizují probuzení přírody po zimě. Mladé proutky vrby by měly přinášet zdraví a mládí každé dívce nebo ženě, která s nimi dostane našleháno.

Znáte tradici uvázání barevné pentle na pomlázku? Tím se chlapec dozví, jak na tom u dívky je, protože každá barva má svou symboliku. Rudá pentle vyjadřuje náklonnost a lásku.

 

Foto: Zdenek Soušek

Vrba (Salix)

- v ČR roste přes dvacet původních domácích druhů,

- zajišťuje ochranu břehových svahů nebo rekultivaci lomů,

- využívá se v košíkářství,

- pyl z vrb je důležitý pro včely, protože kvetou na začátku jara, kdy jiné druhy rostlin ještě nekvetou.

 

detail