Lesní pedagogika.cz

Menu

Bohyně lovu Diana

Diana z Versailles (Paris, Louvre - www.louvre.fr)

 

Staří Řekové měli 12 olympských bohů a bohyň a jednou z nich byla Artemis. Artemis byla uctívaná (mimo jiné) jako bohyně lovu. Staří Římané jí dali jméno Diana a dodnes je mezi myslivci oblíbená. Obvykle je vyobrazována s lukem a v doprovodu psů nebo lesní zvěře.

Původ jména bývá spojován s latinským slovem „divus“ s významem „božská“ nebo také slovem „dies“ ve významu „den“. Jméno Diana lze tedy překládat jako „božská“ nebo „zářivá“ (budeme-li jako původ brát v úvahu slovo „den“).

Diany svůj svátek slaví 4. ledna.

 

 

detail