Lesní pedagogika.cz

Menu

Geocaching

Lesní pedagogové z ÚHÚL se rozhodli přiblížit les a lesnictví i prostřednictvím geocachingu. Vypracovali systém keší po celé republice. S každým takovým pokladem je spojeno vyprávění o důležitých lesnických tématech.

Geocaching je celosvětová hra na pomezí turistiky a sportu. Účastníci této hry za pomocí GPS hledají schránky (poklady, keše). S každým nálezem je vždy propojen jistý příběh či informace o místě, události apod.

Vyzkoušejte a poznávejte, jak chutná koření poznání lesnictví v harmonii samotného lesa:

Pěstování lesů

Lesní školkařství

Lesnická typologie

Historie myslivosti a její význam

Funkce lesů

Lesní těžba

Hospodářská úprava lesů

Ochrana lesů

Kategorie lesů

Lesní cesty

Třeba budete mít štěstí a naleznete v tajné skrýši památeční dřevěnou medaili, tzv. CWG (Czech Wood Geocoin), vydanou při příležitosti založení této skrýše.

detail