Lesní pedagogika.cz

Menu

Tipy na muzea a výstavy

Stálé expozice

Národní zemědělské muzeum

Praha - stálá expozice věnovaná myslivosti - v nové expozici (z roku 2016) je hravou a interaktivní formou znázorněna historická cesta myslivosti od paleolitu po středověk

Praha - Laboratoř ticha – nová (z roku 2016) audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jde o multidimenzionální projekt, který představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu.

Ohrada - Sallačova sbírka - světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. Expozice byla dokončena v roce 2013.

Ohrada - Expozice Myslivost mapuje vývoj české myslivosti včetně jejích tradic.

Ohrada - Sokolnictví je  způsob lovu starý přes 4 tisíce let. V expozici se dozvíte vše o dravcích, jejich životě i způsobu lovu a také o jejich výcviku a soužití s člověkem. 

Kačina - Příběh dřeva - expozice  tematicky navazuje na zámecký park a arboretum. Základní myšlenkou expozice je pohled na dřevo z jiných úhlů, tzn. že představí „těla“ stromů, které najdeme v zámeckém parku a „těla“ dřevin, ze kterých vznikal zámecký fundus.

Kačina - Expozice Království včel představuje jednotlivé varianty obydlí tohoto pracovitého hmyzu. Návštěvníci mají možnost odhalit rozmanitost a tajemství včelích úlů. 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Sbírka vznikla díky lovecké vášni Lichtensteinů.

Lesy ČR, s.p.

- Křivoklát - Les kolem nás - expozice s řadou  interaktivních prvků a kvízů popisuje křivoklátskou přírodu, historii i současnost.

Vojenské lesy a statky, s.p.

- Informační centrum Hradčany - expozice věnovaná historii i současnosti území bývalého vojenského prostoru Ralsko.

- Rybářská bašta Olšina - výstava je věnována rybářství, lesnictví, myslivosti, fauně a flóře Boleticka, osudům obcí Olšina a Hodňov.

Lesy hlavního města Prahy

- Ekocentrum Prales v Praze - zpráva o otevření

Muzeum Šumavy Sušice

Stálá expozice o sirkařství

 

S myslivostí a lovem je spjat například Zámek Orlík nebo Konopiště.

 

Aktuální výstavy

- Interaktivní myslivecká výstva - do 15. 4. 2023, Národní zemědělské muzeum Praha

- Venkovní expozice Ze života hmyzu - Národní zemědělské muzeum zámek Kačina

 

detail