Lesní pedagogika.cz

Menu

Tipy na muzea a výstavy

Stálé expozice

Národní zemědělské muzeum

Praha - stálá expozice věnovaná myslivosti - v nové expozici (z roku 2016) je hravou a interaktivní formou znázorněna historická cesta myslivosti od paleolitu po středověk

Praha - dlouhodobá výstava RecykLES - z ážitková výstava s lesní tématikou. Expozice je přístupná pouze s vypravěčem – průvodcem, s kterým zažijete poutavé příběhy lesních světů.

Praha - Laboratoř ticha – nová (z roku 2016) audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jde o multidimenzionální projekt, který představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu.

- Ohrada - Sallačova sbírka - světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. Expozice byla dokončena v roce 2013.

Lesy ČR, s.p.

- Křivoklát - Les kolem nás - expozice s řadou  interaktivních prvků a kvízů popisuje křivoklátskou přírodu, historii i současnost.

Vojenské lesy a statky, s.p.

- Informační centrum Hradčany - expozice věnovaná historii i současnosti území bývalého vojenského prostoru Ralsko.

- Rybářská bašta Olšina - výstava je věnována rybářství, lesnictví, myslivosti, fauně a flóře Boleticka, osudům obcí Olšina a Hodňov.

Lesy hlavního města Prahy

- Ekocentrum Prales v Praze - zpráva o otevření

Muzeum Šumavy Sušice

Stálá expozice o sirkařství

 

Aktuální výstavy

- LESníkův rok - zážitková a vzdělávací výstava představuje typické práce lesnického roku. Národní zemědělské muzeum Praha

- Včely a včelařství; Nejen včely - do 12. 9. 2021 Národní zemědělské muzeum Praha

- Venkovní expozice Ze života hmyzu -Národní zemědělské muzeum zámek Kačina

 

detail