Lesní pedagogika.cz

Menu

Týden lesů 2017

8. - 12. května 2017

Akce k Týdnu lesů 2017 po celý květen

Přijďte do lesa za lesníky v Týdnu lesů i vy! Týden lesů trvá sice jenom týden, ale akce pro Vás u příležitosti Týdne lesů 2017 chystají lesníci z celé České republiky v průběhu celého měsíce května.

Sledujte kalendář akcí. Například v Praze se můžete těšit na již tradiční akci Do lesa s lesníkem.

 

PROČ JE DŘEVO JE CESTA K ROVNOVÁZE NA ZEMI?

Využívání dřeva je cesta k rovnováze na Zemi, protože dřevo je naše obnovitelná surovina. Jejím využíváním tak chráníme životní prostředí.


Naše lesy jsou ve skvělém stavu

Nebojte se o naše lesy, jsou ve skvělém stavu. Jejich plocha se stále zvětšuje a dřeva v nich dlouhodobě přibývá. Jste překvapeni?

V českých lesích každoročně přiroste významně více dřeva, než se z něj vytěží. Jak je vidět na grafu výše, zásoba dříví se od roku 1930 více než zdvojnásobila! Současně s tím se i plocha lesů stabilně zvyšuje a lesy pokrývají už více než třetinu rozlohy České republiky.

 

 

 

České dřevo je obnovitelná surovina

Díky péči lesníků, kteří se o české lesy starají trvale udržitelným způsobem, jsou naše lesy zdrojem dřeva – naší obnovitelné suroviny.

Při nákupu dřeva, dřevěných staveb a výrobků proto nemějte obavy, že tím ničíte lesy. Existuje velký rozdíl mezi živelným kácením deštných pralesů a těžbou pod kontrolou českého Lesního zákona (Zákon č. 289/1995 Sb.). V našich lesích se hospodaří s rozmyslem. Proto je u nás dřevo obnovitelnou surovinou, kterou je správ­né využívat.

Záleží pouze na nás, zdali tuto skutečnost využijeme ve prospěch ochrany životního prostředí a zdravějšího života nás i budoucích generací.

 


Využíváním dřeva chráníme naše životní prostředí!

Využíváním dřeva – naší obnovitelné suroviny – prospíváme naší společnosti i planetě tím, že:

• chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i životní prostředí,
• zvyšujeme zaměstnanost, zejména na venkově,
• podporujeme české firmy.

 

Vydejte se po této cestě s námi! Kupujte dřevěné výrobky.

Více o přínosech využívání dřeva pro životní prostředí se můžete dočíst zde.

detail