Lesní pedagogika.cz

Menu

Výtvarná soutěž Lesník včera a dnes

Výtvarnou soutěž u příležitosti 17. ročníku Týdne lesů pořádá pracovní skupina lesních pedagogů.

Než vyroste dospělý les, pečuje o něj několik generací lesníků. Dokážeš si práci lesníka představit? Jaké přístroje a techniku používá? A jak asi vypadal jeho pradědeček?

Výtvarná díla můžete zasílat od 21. března do 15. dubna 2024. Soutěž začíná na Mezinárodní den lesů.

Vítězné práce budou vystaveny v Národním zemědělském muzeu v Praze (Kostelní 44, Praha 7 – Letná), kde v Týdnu lesů v úterý 7. 5. 2024, proběhne i slavnostní vyhlášení soutěže. Autoři vítězných prací budou oceněni drobným věcným či zážitkovým dárkem od partnerů soutěže.

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6 až 16 let v těchto soutěžních kategoriích:

  1. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy – jednotliví účastníci
  2. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy – kolektiv
  3. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy – jednotliví účastníci
  4. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy – kolektiv
  5. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – jednotliví účastníci
  6. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – kolektiv
  7. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – jednotliví účastníci
  8. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – kolektiv
  • Každý jednotlivec či kolektiv může zaslat pouze jedno dílo. V každé kategorii vybere komise 3 nejlepší práce.
  • Výtvarné práce – kresby, malby, grafika apod. v maximální velikosti rozměru A3. Upozornění: trojrozměrné práce nebudou přijaty do soutěže!

Přihlášení pomocí formuláře.

Sběrné místo: práce je možné zasílat poštou nebo přinést osobně na ústředí ÚHÚL označené "soutěž":

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)
Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Výtvarné práce je nutno opatřit štítkem s následujícími údaji:

Název práce, soutěžní kategorie, jméno autora/autorů, věk autora/autorů, třída, adresa autora, kontaktní email

Tyto údaje jsou shromažďovány výhradně pro účely této soutěže a kontaktování výherců. Po skončení soutěže budou smazány.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

 

 

detail