Lesní pedagogika.cz

Menu

Vítězové

I. kategorie žáci 1. – 2. třídy základní školy – jednotliví účastníci

1.místo: Práce lesních dělníků/Co dělají lesní dělníci - Ema Stolariková

2.místo: Lesník včera a dnes - Matěj Hudlička

3. místo: Práce v lese - Štěpánka Dvořáková

II. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy – kolektiv

1. místo: Současnost-minulost - Sára Čápková, Stela Protivanská, Adéla Fogadová

2. místo: Hajný je lesa pán - žáci 1. a 2. třídy, Žďár nad Orlicí

III. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy – jednotliví účastníci

1. místo: Magické brýle - Vera Eliseeva

2. místo: Práce v lese - Jonáš Portel

3. místo: Lesník včera a dnes - Eliška Moravcová

IV. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy – kolektiv

1. místo: Lesník Jirka - Radek Mika, Dominik Jabůrek, Laura Nagyová

2.místo: Lesník Tom - Sofie Něvská, Laura Pitáková

3.místo: Lesník sází stromy -Jaroslav Langer, Jakub Balcárek

V. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – jednotliví účastníci

1.místo: Doba se mění, láska k přírodě zůstává - Tereza Hádrová

2.místo: Práce s harvestorem - Michal Hynek

3.místo: Péče o mladé stromky - Elen Havlíčková

VI. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – kolektiv

1.místo: Večerní kácení - Anna Čurdová, Karolína Lomová, Daniela Mařanová

2.místo: Lesník - Nikola Piatková, Sofie Kotalíková

3.místo: Lesník Karel - Lukáš Říha, Tomáš Březina

VII. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – jednotliví účastníci

1.místo: Proměny v lese - Veronika Pešlová

2.místo: Předávání žezla - Ema Wirthová

3.místo: Těžká dřina tažných koní - Julie Brodová

VIII. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy (či ekvivalent víceletého gymnázia) – kolektiv

1.místo: Omalovánky 8. B - třída 8. B, Vodňany

2.místo: Koloběh lesa - Anna Kryslová, Agáta Bielová

3.místo: Omalovánky 8. A -třída 8. A, Vodňany

detail