Lesní pedagogika.cz

Menu

Týden lesů 2021

10.-16. května 2021

 

Téma 14. ročníku má společné téma - Les - zelená klimatizace aneb nejlepší klimatizace je les

 

Foto: Štěpánka Jouzová

 

Kde je vám v parném dni lépe? V klimatizované místnosti nebo v lese?       

Stromy v lese lákají svým stínem, a navíc les funguje jako chladící zařízení. Oproti klimatizaci má mnoho výhod:

  • Stromy nepotřebují ke svému provozu elektřinu, naopak produkují kyslík.
  • Stromy nevytváří žádné zplodiny, naopak pohlcují škodliviny v ovzduší a pracují velmi tiše a nenápadně.
  • Doba jejich životnosti přesahuje délku lidského života.
  • A navíc jsou ještě z obnovitelného materiálu.

 

A jak to vlastně funguje?

Teplota v lese je nižší než na otevřených plochách, ať již zemědělsky využívaných nebo ve městě. Je tomu tak proto, že stromy se ochlazují výparem, podobně jako se lidé ochlazují pocením. Teplo je spotřebováno na přeměnu vody, která se nespotřebuje v procesu fotosyntézy, ve vodní páru.

 

V odlesněné krajině se většina sluneční energie přemění na teplo, které půdu i vzduch ohřívá.

Pokud strom odstraníme, les vykácíme nebo necháme stromy uschnout, sluneční energie se nespotřebovává na výpar vody, ale mění se na zjevné teplo. Teplota povrchu stoupá a horký vzduch vynáší vodní páru vzhůru. Na teplém odlesněném povrchu, podobně jako na rozpálených polích bez vegetace a zastavěném území se však vodní pára nesráží a srážky tak odchází z krajiny pryč.

 

Zajímavá čísla na závěr

Chladící výkon jediného stromu se vyrovná množství energie, kterou na klimatizaci spotřebují za den dvě domácnosti. Stromy v parku na ploše 1 ha chladí své okolí výkonem nejméně 3 000 kW, což je srovnatelné s výkonem 1 000 běžně užívaných klimatizačních jednotek.

Zdroj: www.chatar-chalupar.cz

 

Zdroj:

  • Lesy a voda, Ing. Marie Růžková, SVOL. 2020
  • Úžasný les, kalendář 2020/2021. ÚHÚL. 2020

 

K dalšímu čtení

 

 

 

 

 

detail