Lesní pedagogika.cz

Menu

Les - zelená klimatizace aneb nejlepší klimatizace je les

V poslední době jsou léta velmi horká a suchá. V řadě budov jsou proto instalována klimatizační zařízení nebo různé druhy větráků a jiných přístrojů, jejichž úkolem je v interiérech snižovat teplotu a zlepšovat kvalitu vzduchu. Tyto přístroje ale spotřebovávají energii, často hlučí a nejsou moc hezké na pohled. Ale i Země má své klimatizační zařízení, které jí pomáhá regulovat teplotu a další vlastnosti vzduchu. Je jím les. Zelený, chladný, krásný les, který utváří charakter naší krajiny. Průměrný obyvatel České republiky navštíví během roku les 20x.

 

Foto: Štěpánka Jouzová

 

Kde je vám v parném dni lépe? V klimatizované místnosti nebo v lese?       

Stromy v lese lákají svým stínem, a navíc les funguje jako chladící zařízení. Oproti klimatizaci má mnoho výhod:

  • Stromy nepotřebují ke svému provozu elektřinu, naopak produkují kyslík.
  • Stromy nevytváří žádné zplodiny, naopak pohlcují škodliviny v ovzduší a pracují velmi tiše a nenápadně.
  • Doba jejich životnosti přesahuje délku lidského života.
  • A navíc jsou ještě z obnovitelného materiálu.

 

A jak to vlastně funguje?

Teplota v lese je nižší než na otevřených plochách, ať již zemědělsky využívaných nebo ve městě. Je tomu tak proto, že stromy se ochlazují výparem, podobně jako se lidé ochlazují pocením. Teplo je spotřebováno na přeměnu vody, která se nespotřebuje v procesu fotosyntézy, ve vodní páru.

 

V odlesněné krajině se většina sluneční energie přemění na teplo, které půdu i vzduch ohřívá.

Pokud strom odstraníme, les vykácíme nebo necháme stromy uschnout, sluneční energie se nespotřebovává na výpar vody, ale mění se na zjevné teplo. Teplota povrchu stoupá a horký vzduch vynáší vodní páru vzhůru. Na teplém odlesněném povrchu, podobně jako na rozpálených polích bez vegetace a zastavěném území se však vodní pára nesráží a srážky tak odchází z krajiny pryč.

 

Zajímavá čísla na závěr

Chladící výkon jediného stromu se vyrovná množství energie, kterou na klimatizaci spotřebují za den dvě domácnosti. Stromy v parku na ploše 1 ha chladí své okolí výkonem nejméně 3 000 kW, což je srovnatelné s výkonem 1 000 běžně užívaných klimatizačních jednotek.

Zdroj: www.chatar-chalupar.cz

 

Zdroj:

  • Lesy a voda, Ing. Marie Růžková, SVOL. 2020
  • Úžasný les, kalendář 2020/2021. ÚHÚL. 2020

 

K dalšímu čtení

 

 

 

 

 

detail