Lesní pedagogika.cz

Menu

Návod na výpočet objemu stromu

Pro zjištění objemu stojícího stromu se používají objemové tabulky, které mají ve svislém směru průměr, ve vodorovném směru výšku a uprostřed lze najít objem konkrétního stromu.

Tabulky jsou různé podle dřevin. Pokud tabulku pro konkrétní dřevinu nenajdete, používají se tabulky dřevin s podobným růstem. Pro lípu a javor se používá tabulka buku, pro douglasku tabulka jedle, pro jeřáb a vrbu tabulka břízy.

 

detail