Lesní pedagogika.cz

Menu

Využíváním dřeva zlepšujeme život na Zemi

Znáte 17 Cílů udržitelného rozvoje? Běžně se označují zkratkou SDGs z anglického Sustainable Development Goals. Jsou to globální cíle, které schválila OSN pro období let 2015–2030. Mají vést k lepšímu životu na Zemi a k jejich naplnění může přispět každý z nás.

*OSN - Organizace spojených národů (United Nations).

Postupně vám zde představíme, jak k jejich naplňování napomáháme využíváním dřeva

Cíl 2: Konec hladu

Cíl 3 - Zdraví a kvalitní život

Cíl 6 - Pitná voda a kanalizace

Cíl 7 - Dostupné a čisté energie

Cíl 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

Cíl 11 - Udržitelná města a obce

Cíl 12 - Odpovědná výroba a spotřeba

Cíl 13 - Klimatická opatření

 

detail