Lesní pedagogika.cz

Menu

Dřevo pro naše města

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 11.: Udržitelná města a obce


 

Ve městech bude podle prognóz bydlet stále více lidí. Výstavba nových městských částí je proto nezbytná. Stavebnictví se však zásadním způsobem podílí na emisích oxidu uhličitého, globálně minimálně z 35 %. Pokud chceme tyto emise snižovat, stavba domů musí být v budoucnu ekologičtější a udržitelnější. Jak na to? Dřevo je řešením.

Výstavba dřevěných staveb je rychlá, bezpečná a je i šetrná k přírodě: dřevo má obnovitelný, udržitelný a lokální zdroj, nízkou uhlíkovou stopu, je dobře recyklovatelné a uchovává v sobě tuny CO2.

Dřevo je proto cesta k udržitelnějším městům a obcím.

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

 

detail