Lesní pedagogika.cz

Menu

Využíváním dřeva chráníme životní prostředí

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 13.: Klimatická opatření


 

Jak pomáháte chránit životní prostředí? Třídíte odpad, omezujete plastové sáčky, využíváte dřevo?

Ano, správně, využíváním dřeva chráníme životní prostředí. Musí ale pocházet z lesů, o které se lesníci starají trvale udržitelným způsobem. Takové lesy jsou pak bohatým zdrojem obnovitelné suroviny – dřeva. Přesně takové dřevo nám přirůstá v českých lesích.

Národní bohatství

V ČR každoročně přiroste významně více dřeva, než se z nich vytěží. Jak je vidět na grafu níže, zásoba dříví se od roku 1930 více než zdvojnásobila! Současně s tím se i plocha lesů stabilně zvyšuje a lesy pokrývají už více než třetinu rozlohy České republiky.

Při nákupu dřeva, dřevěných staveb a výrobků ze dřeva proto nemějte obavy, že tím ničíte lesy. Existuje velký rozdíl mezi živelným kácením deštných pralesů a těžbou pod kontrolou českého Lesního zákona (Zákon č. 289/1995 Sb.). V našich lesích se hospodaří s rozmyslem. Proto je u nás dřevo obnovitelnou surovinou, jejíž využívání je naprosto v pořádku.

Záleží pouze na nás, zdali tuto skutečnost využijeme ve prospěch ochrany klimatu a zdravějšího života nás i budoucích generací.

 

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

 

detail