Lesní pedagogika.cz

Menu

Lesy čistí vodu a udržují její stabilní hladinu

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 6.: Pitná voda a kanalizace


 

Lesy usnadňují vsakování dešťové vody do země. Díky makropórům v půdě, které kořeny stromů vytvářejí, a společně s půdními živočichy, napomáhají udržovat stav podzemních vod. Tyto schopnosti stromů jsou důležité nejen pro zemědělství, ale také pro samotnou zásobu vody.

Lesní půda umí totiž pojmout obrovské množství dešťových srážek, které zadržuje v krajině, a tím udržuje stabilní hladinu spodních vod, které jsou společně s ledovci hlavními zásobárnami pitné vody.

Lesy slouží také jako tzv. čističky vody, protože kořeny stromů vytahují z vody v půdě látky potřebné ke svému růstu. Vytvářejí tím vhodné podmínky pro život dalších nižších organismů, které také čistí spodní vody.

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

 

detail