Lesní pedagogika.cz

Menu

Stromy pro chlazení i topení

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 7.: Dostupné a čisté energie

OSN uvádí, že energetika produkuje 60 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Ale energie z přírodních zdrojů je nevyčerpatelná a čistá! Jednu z čistých energií vytvářejí právě lesy. Stromy mají schopnost ochlazovat své okolí, což oceníme hlavně v letních teplých dnech. Stačí přejít ze zemědělské krajiny do lesa a hned pocítíme velký rozdíl. Chladící výkon jednoho stromu se totiž vyrovnává množství energie, kterou spotřebují denně dvě domácnosti na klimatizaci.  

Zároveň jsou stromy i obrovskou zásobárnou sluneční energie, díky které probíhá fotosyntéza. Čistá sluneční energie je tak vlastně díky stromům přeměněná na přírodní hmotu (biomasu), kterou můžeme dále využívat jako obnovitelný zdroj energie.

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

detail