Lesní pedagogika.cz

Menu

Stromy a lesy pomáhají udržovat dobré podmínky pro pěstování plodin

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 2: Konec hladu


 

Cílem OSN je vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem k stravě po celý rok. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je pečovat o zemědělskou půdu tak, aby mohla poskytovat obživu všem potřebným.

Napadlo vás někdy, jak mohou v tomto ohledu pomoci stromy a lesy?

Odborně řečeno, stromy a lesy posilují schopnosti ekosystémů odolávat klimatickým změnám (extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám), čímž zlepšují kvalitu půdy, a tím i podmínky pro pěstování plodin.

Co to znamená v praxi?

Stromy ve volné krajině snižují rychlost větru a svými kořeny drží půdu pohromadě. Tím zabraňují větrné a půdní erozi zemědělské půdy. Stromy také snižují výpary vody z půdy a zároveň usnadňují její vsáknutí do země, díky čemuž si zemědělská půda zachovává potřebnou vlhkost. Svými kořeny společně s půdními živočichy vytvářejí v půdě makropóry, kterými se může voda velmi rychle pohybovat. Stromy a lesy v krajině tak napomáhají udržovat stálý stav podzemních vod, což zejména v létě ocení každý zemědělec.

Pečujme proto o lesy. Jsou jednou z cest, jak zajistit kvalitu půdy, což je dobrý začátek pro zajištění potravinové soběstačnosti v chudých zemích.

 

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

 

detail