Lesní pedagogika.cz

Menu

Odpovědný spotřebitel = spotřebitel dřeva

Využíváním dřeva napomáháme plnit Cíl 12.: Odpovědná výroba a spotřeba


 

Jak se chová odpovědný spotřebitel? Využívá co nejvíce přírodní obnovitelné zdroje. Jako je právě dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů. Při výrobě výrobků a materiálů ze dřeva je navíc uvolněno znatelně méně emisí CO2 do ovzduší než při výrobě jiných materiálů. Uhlíková stopa dřeva je tedy oproti jiným materiálům výrazně nižší.

Po skončení jejich životnosti se dají také snadno zrecyklovat: zbytkové dřevo se rozdrtí a poslouží na výrobu materiálů na bázi dřeva, například dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek. Nepoužitelné části dřeva se mohou spálit v kotlech nebo kamnech a přeměnit na tepelnou energii šetrnou k přírodě.

 

Přečtěte si více na stránkách Nadace dřevo pro život.

 

 

detail